• მისია

    ჩვენი მიზანია ქართული ეკონომიკის, კერძოდ ტურიზმის, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, მომიჯნავე დარგების ფუნდამენტური საკითხების საფუძვლიანი შესწავლა, ამ დარგებთან კავშირში მყოფი სახემწიფო ინსტიტუციების და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა.

  • საკონსულტაციო საქმიანობა

    ინსტიტუტი დახმარებას გაუწევს ნებისმიერი სახის კერძო თუ სახელმწიფო წამოწყებას, რომლებიც კავშირშია სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიასთნ და მოგზაურობასთან.

  • სოციალური პასუხისმგებლობა

    ჩვენი ექსპერტთა გუნდი პარტნიორი ორგანიზაციების, კერძო და სახელმწიფო სექტორებთან ურთიერთანამშრომლობის საშუალებით მოემსახურება ქართული ეკონომიკის, კერძოდ ტურიზმის, მდგრადი განვითარების პროცესს.

პროექტები

სტრატეგიული მიმართულებები

ტურიზმის ინსტიტუტის კვლევისა და განვითარების (R&D) ინიციატივებიორიენტირებულია რამდენიმე ძირითად მიმართულებაზე: • საკანონმდებლო და საგადასახადო რეგულაციები• ლურჯი ეკონომიკა (ფოკუსი სანაპირო და საზღვაო ტურიზმის განვითარებაზე)• (დიდ) მონაცემთა ანალიტიკა• საჯარო-კერძო დიალოგი (PPD) და პოლიტიკის შემუშავება ტურიზმისსექტორში• დიგიტალიზაცია და ინოვაცია ტურიზმში• მდგრადი ტურისტული პრაქტიკის დამკვიდრება• დანიშნულების ადგილი მართვა

ვებ დიზაინი

Accusamus laborum totam omnis inventore et error aut et eos aut. fuga mollitia vitae id enim omnis perspiciatis. modi maxime eos.

ბრენდინგი

Accusamus laborum totam omnis inventore et error aut et eos aut. fuga mollitia vitae id enim omnis perspiciatis. modi maxime eos.

ვებ დეველოპმენტი

Accusamus laborum totam ტესტ

უსაფრთხოება

Accusamus laborum totam omnis inventore et error aut et eos aut. fuga mollitia vitae id enim omnis perspiciatis. modi maxime eos.ასას

Digitalization and innovation in tourism (GE)

Sustainable tourism practices (GE)

Destination management (GE)

სიახლეები

პარტნიორები