• მისია

    ჩვენი მიზანია ქართული ეკონომიკის, კერძოდ ტურიზმის, მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, მომიჯნავე დარგების ფუნდამენტური საკითხების საფუძვლიანი შესწავლა, ამ დარგებთან კავშირში მყოფი სახემწიფო ინსტიტუციების და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა.

  • საკონსულტაციო საქმიანობა

    ინსტიტუტი დახმარებას გაუწევს ნებისმიერი სახის კერძო თუ სახელმწიფო წამოწყებას, რომლებიც კავშირშია სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიასთნ და მოგზაურობასთან.

  • სოციალური პასუხისმგებლობა

    ჩვენი ექსპერტთა გუნდი პარტნიორი ორგანიზაციების, კერძო და სახელმწიფო სექტორებთან ურთიერთანამშრომლობის საშუალებით მოემსახურება ქართული ეკონომიკის, კერძოდ ტურიზმის, მდგრადი განვითარების პროცესს.